Leven is keuzes maken. Overal. Altijd.


Dus ook in je werk, in je carrière.  Soms maak je keuzes die niet passend zijn of zie je niet hoeveel opties er eigenlijk zijn. 

In een individueel en uniek traject neem je de keuzes of thema's onder de loep waarmee je geconfronteerd wordt, maar vooral ook onderzoek je je zelf. . Met een coach kijk je naar je eigen patronen die - bewust of onbewust - je doen en laten beïnvloeden.


Pas als deze 'basis' inzichtelijk en op orde is, zijn goeddoordachte keuzes te maken en komen passende oplossingen in beeld. Oplossingen die voortkomen uit je eigen inzicht, en onder volledige eigen verantwoordelijkheid tot stand gebracht. Waarmee je persoonlijke effectiviteit zo veel groter wordt dat je doelstellingen gemakkelijk te halen zijn, je boodschap helder overkomt impact heeft op datgene wat je wilt bewerkstelligen.

 

Werken vanuit je eigen kracht, dat is waar het om gaat.

 

Om tot die resultaatgerichte oplossingen te komen gebruikt B-vida verschillende coachingstechnieken. Onder andere NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en MindSonar.