top of page

Het Belang van Eigen Regie: Van Mens tot Mens


Eigen regie wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk? Als we daar in willen duiken dan is het belangrijk om te weten: wat is systeem-denken en wat is mens-denken? Vanuit de corporate antropologie leren we dat we als mensen DENKEN in functies maar HANDELEN op basis van relatie. Babette en ik zien dit dagelijks in onze loopbaantrajecten en binnen de begeleiding van teams, MT's en organisaties. Deze constatering is het waard om eens verder te ontrafelen vanuit de begrippen systeem-denken, mens-denken en eigen regie.

In dit blogartikel zullen we de essentie van eigen regie verkennen en waarom het van cruciaal belang is om het menselijke aspect te behouden in plaats van mensen te labelen. We zullen ook onderzoeken waarom ingrijpen op eigen regie zo'n impact kan hebben op het groeipotentieel van individuen.


Het Menselijke Aspect van Eigen Regie:

Eigen regie verwijst naar het vermogen van een individu om zelfstandig keuzes te maken, controle uit te oefenen over zijn of haar leven en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van die keuzes. Het gaat om het erkennen van iedere persoon als uniek individu met eigen behoeften, wensen en potentieel. Door het menselijke aspect te behouden, creëren we een omgeving waarin mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.


Labels en het Verlies van Persoonlijkheid:

Het labelen van mensen, zoals loopbaankandidaten, coachees, sollicitanten, de medewerker, de leidinggevende etc., kan een afstand creëren tussen de persoon die we willen helpen en onszelf. Het zorgt voor een systeemdenken waarbij we de individualiteit en uniciteit van mensen verliezen. Door te focussen op labels vergeten we de kracht en het potentieel dat elk individu bezit. Het is belangrijk om te erkennen dat ieder mens een uniek verhaal, talenten en dromen heeft.


De Impact van Ingrijpen op Eigen Regie:

Het ingrijpen op eigen regie kan een negatieve invloed hebben op de groei en ontwikkeling van individuen. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun autonomie en eigenwaarde worden aangetast, kan dit leiden tot gevoelens van frustratie, ontevredenheid en demotivatie. Het beperken van eigen regie kan het groeipotentieel belemmeren en ervoor zorgen dat mensen zich gevangen voelen in een situatie waarin ze geen controle hebben.


De Kracht van Groei door Eigen Regie:

Het toestaan van eigen regie stelt mensen in staat om invloed uit te oefenen op hun eigen situatie. Het geeft hen de ruimte om hun eigen pad te volgen, keuzes te maken die bij hen passen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Door eigen regie te faciliteren, stimuleren we groei, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het stelt mensen in staat om hun volledige potentieel te benutten en een positieve invloed uit te oefenen op hun eigen leven.Conclusie:

Eigen regie is van cruciaal belang voor de groei en ontwikkeling van individuen. Het behouden van het menselijke aspect en het vermijden van labels zijn essentieel om een omgeving te creëren waarin mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het stimuleren van eigen regie biedt mensen de mogelijkheid om hun eigen pad te volgen, keuzes te maken die bij hen passen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Het ingrijpen op eigen regie kan daarentegen de groei belemmeren en ervoor zorgen dat mensen zich gevangen voelen.


Laten we streven naar een benadering waarbij we van mens tot mens communiceren en werken. Door het erkennen van de uniciteit van elk individu en het faciliteren van eigen regie, geven we mensen de kans om te groeien, hun volledige potentieel te benutten en een positieve impact te hebben op hun eigen leven.
4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


  • LinkedIn - grijze cirkel
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page