Ons brein en het denken is een bijzonder krachtig iets. MindSonar is een denkstijlentest waarmee we iemands manier van denken in kaart brengen. We meten de manier waarop iemand denkt, niet wát iemand denkt. Want iedereen denkt verschillend.

 

De één denkt in hoofdlijnen, de ander in details. De één focust zich op het behalen van doelen, de ander wil problemen oplossen. De combinatie van deze denkstijlen, de zogenaamde metaprogramma’s, geeft inzicht in hoe iemand denkt.
 

MindSonar brengt dit in kaart, zonder daar overigens een oordeel over uit te spreken. Want in die denkstijlverschillen zitten zowel bedreigingen als kansen, en met MindSonar kunnen we eventuele hindernissen of breekpunten omzetten naar positieve middelen, en op die manier de effectiviteit te vergroten.

 

Het is de sleutel tot persoonlijke groei. Behalve inzicht in je eigen manier van denken, leert Mindsonar je ook hoe je dit bij anderen kunt onderkennen en om hiermee een vertaalslag te maken naar andere situaties, niet alleen individueel maar ook voor het gehele team.