Op dit moment kunnen zorgorganisaties via Zorg aan Zet gebruik maken van de subsidie NL Leert Door. Voor werkgevers in de zorg is dit een geweldige mogelijkheid om  medewerkers te versterken, ondersteunen en te behouden. De subsidie is inzetbaar voor ontwikkeladvies, opleiding en EVC trajecten. Zorg aan Zet helpt u verder. 
 

Babette & Bianca, zijn beide noloc gecertificeerd en zijn Sterk in je werk coaches. Beide zijn inzetbaar via verschillende subsidies voor de individuele deelnemer en ook vanuit de werkgevers. Onderstaand meer informatie hierover. Meldt uw organisatie aan voor 1 augustus 2021: Inschrijfformulier NL Leert Door - Zorg aan Zet

NL Leert Door - Sectoraal Maatwerk

Wilt u uw huidige medewerkers perspectief bieden en stimuleren in hun ontwikkeling? Of wilt u potentiële nieuwe medewerkers vinden en duurzaam verbinden aan uw organisatie?

De sectorale maatwerksubsidie van NL Leert Door biedt de kans om 70% van de kosten voor ontwikkel- en loopbaanadviezen voor (potentiële) medewerkers vergoed te krijgen. Waar nodig opgevolgd met extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing. Ook voor deze vervolgactiviteiten is een vergoeding vanuit NL Leert Door beschikbaar.

Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie is. Zo behoud u uw medewerkers!

Ontwikkeladvies met een professionele loopbaancoach

Zorg aan Zet heeft professionele (loopbaan)coaches beschikbaar die aan alle eisen voldoen en een hoogwaardig ontwikkeltraject uitvoeren. Zij dragen direct zorg voor de administratieve afhandeling zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Het doel van het ontwikkeladvies is dat uw medewerker samen met de (loopbaan)coach een persoonlijk ontwikkelplan opstelt. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Om tot een kwalitatief goed plan te komen, werkt de (loopbaan)coach met uw medewerker aan zelf inzicht (competenties, kwaliteiten, vaardigheden, omstandigheden) in relatie tot toekomst oriëntatie. Als onderdeel hiervan wordt tevens een arbeidsmarktscan ingezet. Het coachtraject van 5 uur mag over meerdere momenten worden verspreid.

Let op: de uiterlijke inschrijfdatum is 1 augustus 2021. Dien het inschrijfformulier dus tijdig in. Door deze inschrijving krijgen wij zicht op het totaal aantal trajecten dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Zo kan Zorg aan Zet het juiste budget voor u reserveren.

Inschrijfformulier NL Leert Door - Zorg aan Zet