B-vida steunt de stiefacademie. Een samengesteld gezin is geen kerngezin en is er steeds meer bekend over het leven in een samengesteld gezin. Wij vinden het belangrijk dat wij onze coaching en workshops vanuit een goede onafhankelijke basis aanbieden. 

Stichting Stiefacademie Nederland startte op 1 september 2019. De oprichter is Karin den Hollander. Zij schreef samen met Magda Hengst het boek ‘De mijne zijn de liefste‘ over de dynamiek binnen samengestelde gezinnen. Het boek was voor Karin de startmotor om haar werk uit te bouwen in de vorm van een stichting. Het initiatief kon rekenen op een warm ontvangst en brede steun in de ‘stief-wereld’.

 

Als blijk van waardering en aanmoediging ontving Karin de ‘stief-bibliotheek’ van Ietje Heybroek-Hessels. Ietje is in Nederland een van de eerste vrouwen die zich inzette voor samengestelde gezinnen en auteur van het boek ‘Samen gesteld‘ . Onderzoeken, scripties, videobanden, cursussen, artikelen en boeken uit binnen- en buitenland in ruim dertig jaar verzameld door Ietje en anderen vormen het fundament van het expertisecentrum.

 Met het platform willen we kennis- en ervaring uitwisselen over het leven in een samengesteld gezin. Ook willen we de omgeving bewust maken en een realistische kijk geven op het leven in een samengesteld gezin. Het is onze missie om het samengesteld gezin tot een optimaal veilig, stabiel en prettige (op)groei- en ontwikkelomgeving te maken voor kinderen. Dit doen we vanuit vier pijlers: Educatie, Onderzoek, Voorlichting & Ontmoeting.

logo-stiefacademienederland.png